Temalar

Tema Nedir?

Gelişen teknoloji ve yenilikler ile birlikte eğitim faaliyetlerinde kullanılan yöntem ve teknikler değişmekte faaliyetlerin yapıldığı yerler de güncelleniyor. Yeni öğrenme alanları, yeni öğretim teknik ve metotlar ile öğrenme fırsatları sunmakta, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin öğrenmelerine imkân sağlar, her öğrencinin kendi hızında öğrenmesini güçlendirir.

Yeni nesil öğrenme alanları okullarımızda artık yerini buluyor. Bu ortamlarda öğrenciler, yeterli zaman harcar, kendi duyularını en iyi şekilde yapılandırır ve güçlendirir.

Tarih / Kültür
İnanç/Değerler
Toplum ve
Vatandaşlık
Kültür/Okuma/
Yazma
Sağlık
Doğa/Bilim
Kariyer

Tarih / Kültür

Şehrimizi Tanıyalım/Surların Sırları

Şehrimizi Tanıyalım/Surların Sırları teması, “kaynakların akılcı kullanımı, planlama/organize olma, kayıt tutma, problem çözme, işbirliği, başkaları için endişe etme, sosyal beceriler, sorumlu vatandaşlık, özgüdülenme (kendini motive etme), toplum hizmetleri gönüllüğü, özdisiplin ve özsorumluluk” becerilerin gelişimini amaçlar.

Etkinlik sonucunda; kültürel miras öğelerini açıklar, sınıflandırır, tanıtır, ürün oluşturur, olaylar, kişiler arasında ilişki ve empati kurar, şehrinin ihtiyacına yönelik çok yönlü düşünür, şehrinin bölgelerinin özelliklerinin, yapıtaşlarının öneminin daha farkında olup yaşadığı bölgeye değer verir.

İnanç / Değerler

Değerli Değerlerimiz

Değerli Değerlerimiz teması “hedef belirleme, eleştirel düşünme, empati, başkaları için endişe etme, ilişkilerin beslenmesi, sorumlu vatandaşlık, özgüdülenme (kendini motive etme), özsorumluluk, karakter, özdisiplin” becerilerinizin gelişimini amaçlar.

Etkinlik sonucunda; milli ve manevi değerlerimizi tanımlar, sınıflandırır, açıklayabilir, ürün oluşturur, değerlerin önemi konusunda farkında olup çok yönlü düşünür.

Toplum ve Vatandaşlık

Haklarımı Ve Haklarını Biliyorum

Haklarımı Ve Haklarını Biliyorum teması “eleştirel düşünme, çatışma çözümü, empati, başkaları için endişe etme, toplum hizmetleri gönüllüğü, sorumlu vatandaşlık, benlik saygısı, karakter” becerilerinizin gelişimini amaçlar.

Etkinlik sonucunda; çocuk haklarını açıklar, sınıflandırır, proje geliştirir, hayvanları koruma sorumluluğunun farkında olur, geri dönüşüm bilincini sahip olmanın yanı sıra geri dönüşüm malzemeleri kullanarak ürün tasarlar.

Kültür/Okuma/Yazma

Kitap Kurtları

Kitap Kurtları teması “planlama/organize olma, hedef belirleme, servis öğrenme, işbirliği, iletişim, paylaşma, pazarlanabilir beceriler, özgüdülenme (kendini motive etme), karakter, özdisiplin” becerilerinizin gelişimini amaçlar.

Etkinlik sonucunda; kitap okumanın öneminin farkında olur, kütüphanenin önemini kavrar, kütüphanesini sınıflandırır, tasarlar, bölgesindeki kütüphaneleri araştırır, tasarladığı ürünü ortaya sunar, kütüphaneye vakit ayırmaya istekli olur.

Sağlık

Gıdanın İzini Sürmek

Gıdanın İzini Sürmek teması “kayıt tutma, planlama / organize olma, eleştirel düşünme, iletişim, paylaşma, empati, başkaları için endişe etme, toplum hizmetleri gönüllüğü, sorumlu vatandaşlık, özsorumluluk, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, hastalığı önleme” becerilerinizin gelişimini amaçlar.

Etkinlik sonucunda; sağlıklı beslenme programı geliştirir, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi kavrar, sağlıklı yaşam için gerekli olan temizlik becerilerini sergiler. gıda ürünlerinin tüketimi ile ilgili kuralları bilir ve uyar.

Doğa / Bilim

Doğaya Uzanan Eller

Doğaya Uzanan Eller teması “kayıt tutma, hedef belirleme, problem çözme, karar verme, işbirliği, paylaşma, başkaları için endişe etme, liderlik, sorumlu vatandaşlık, grup çabalarına katkı, takım çalışması, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, özsorumluluk, özdisiplin, hastalığı önleme” becerilerinizin gelişimini amaçlar.

Etkinlik sonucunda; doğa ve yaşamın öneminin farkında olur ve ilişkiyi kavrar, doğa dostu olmak kavramını içselleştirir, doğal yaşam alanlarındaki çeşitli canlı örneklerini araştırır, karbon ayak izini açıklar ve neden olan unsurları özetler, karbon miktarını azaltmak için araştırma planlar ve proje geliştirir.

Kariyer

Benim Geleceğim Benim Kararım

Benim Geleceğim Benim Kararım teması “kayıt tutma, hedef belirleme, karar verme, ilişkilerin beslenmesi, empati, pazarlanabilir beceriler, özgüdülenme (kendini motive etme), benlik saygısı, karakter, özdisiplin” becerilerinizin gelişimini amaçlar.

Etkinlik sonucunda; kariyer planlaması yapar, farklı meslekleri tanır, mesleklerin geleceğini tahmin eder, unutulmuş meslekleri açıklar ve günümüzdeki meslek arasında bağlantı kurar, mesleklerin insan yaşamındaki önemini kavrar ve sevdiği bir meslek ile ilgili ürün hazırlar.