Projenin Mesajı

Hızla dijitalleşen dünyanın yaşam pratikleri, erken gençlik döneminde öğrencilerin ekran başında geçirdikleri zamanı artırmakta; sosyal öğrenmeye ayrılan zamanı ise azaltmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki özel yetenekli öğrenciler, gündelik yaşamlarında akademik yüklerinin fazla olmasından dolayı yeterince sosyalleşememekte; tarihi ve kültürel bağlamda öğrenme deneyimlerini istenen düzeyde yaşayamamaktadır. BİLGE Ankara projesi, özel yetenekli çocuklar için pozitif yaşam becerileri programını Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencileriyle uygulamak üzere Ankara’daki BİLSEM’lerle paylaşacaktır. Bununla beraber söz konusu BİLSEM’lerde proje dâhilinde kurulacak olan Future Classroom Labs(FCL) ile öğrendikleri ve uyguladıkları yaşam pratiklerini günümüz teknolojilerini kullanarak dijital içerikler halinde daha geniş bir kitleyle paylaşabilecektir. Harmanlanmış olarak kabul edilebilecek bir eğitim yaklaşımıyla geleneğin gelecekle birleştirilmesi, projemizin özel yetenekli öğrenciler için uzman bir ekiple yapılandırılan bir programı hayata geçirmesi, orta-uzun vadede meyvelerini toplayabileceğimiz kalıcı öğrenme fırsatları sunacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu millete gideceği yolu gösterirken Dünya’nın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim, lâkin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.” sözlerinden hareketle, projemizle elde edilecek sosyokültürel kazanımların, ülkemizin beşeri sermayesinin en önemli unsurlarından olan özel yetenekli çocuklarımızın gelişimine kayda değer bir katkı sunacağına inanıyoruz.

Projemizin web platformunda farklı temalarda öğrenme alanlarına ve etkinliklerine ulaşabilir; ürettiğiniz içerikleri paylaşabilirsiniz.