FCL Nedir?

FCL

Avrupa Okul Ağı (European Schoolnet) tarafından oluşturulan Future Classroom Lab (FCL), Brüksel'deki ilham verici, tam donanımlı, yeniden yapılandırılabilir bir öğretme ve öğrenme ortamıdır. Öğrencilerin bu sınıflarında pedagoji, teknoloji ve tasarımın rolünü yeniden düşünmeye davet eder. FCL’de öğrenciler:

  • Öğrencilerin ve öğretmenlerin 21. yüzyıl öğretme ve öğrenmesi için yetkinlikleri ve rolleri,
  • Farklı öğrenme stilleri ve daha kişiselleştirilmiş, aktif öğrenmeyi,
  • Öğrenme ortamı öğrenci katılımını, geliştirilen ürün tasarımını ve sınıf etkileşimini nasıl etkileyebileceğini keşfeder.

Ocak 2012'de FCL’nin açılışından bu yana, Avrupa Okul Ağı ve onu destekleyen 34 Eğitim Bakanlığı, bağımsız olarak finanse edilen ve sürdürülebilir bir platform sağlamak için sayıları giderek artan BİT sağlayıcılarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktır.

FCL AĞI

Esnek öğrenme alanlarına yönelik farklı çalışmalar arasında bağlantılar kurmak, fikir alışverişi ve iş birliğini teşvik etmek için Avrupa Okul Ağı, yenilikçi öğrenme laboratuvarları ve esnek öğrenme alanları için açık bir ağ kurmuştur.

“FCL Öğrenme Laboratuvarları Ağı” öğrenme alanlarının yönetimi, ticari ortaklıklar ve endüstri ile işbirliği, öğretmen eğitimi faaliyetleri gibi farklı konularda fikir alışverişinde bulunmaları için çeşitli katılımcıları bir araya getirmektedir.  Ağ üyeleri, FCL web sitesi ve çevrimiçi veya yüz yüze toplantılar yoluyla fikir alışverişinde bulunabilirler.

Avrupa Okul Ağı tarafından belirlenmiş kriterleri karşılayan öğrenme laboratuvarları/alanları, akreditasyon alarak bu ağa katılırlar. Akredite edilen ağ üyeleri FCL logosunu ve rozetini kullanabilir ve böylece çalışmalarının FCL ile bağlantısını tescillenmiş olarak gösterebilirler.

Kaynak: http://fclturkiye.eba.gov.tr/