Atölyeler

Bilge Ankara Atölyeleri Nedir?

Bilge Ankara Atölyeleri Ankara’da bulunan 8 BİLSEM kurumlarına kurulacak Future Classroom Lab(FCL)’den oluşmaktadır. Üretim, Etkileşim, Sunum, Araştırma, İşbirliği, Geliştirme olmak üzere 6 öğrenme alanından oluşan atölye ile öğrenciler 21. Yüzyıl kilit becerilerinin kazanılmasını doğrudan destekleyecektir. Bu beceriler;

Bilge Ankara Atölyeleri; özel yetenekli öğrencilere kurum içinde bu öğrenme ortamlarında, toplum ile bütünleşmesini sağlayabilecek sosyal katılım fırsatları sunmak, özgüvenlerini ve yeteneklerini geliştirmek, bilim, teknoloji, sanat ve edebiyat alanlarında öğrencilere nitelikli, etkin, yetkin ve kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar sunmak amaçlanmaktadır.