BİLGE ANKARA

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR İÇİN POZİTİF YAŞAM BECERİLERİ PROGRAMI

BİLGE ANKARA

Büyük düşünen
İdealleri olan
Lider
Girişimci
Erdemli

PROJE DETAYLARI

+Yaşama becerilerini kazandırma
+Kişisel gelişimi destekleme
+Akran öğrenme ve ağ oluşturma
+Toplumsal konulara duyarlılığı artırma
+Kültürel değerleri içselleştirme
+Aile katılımını sağlama
+Destek sistemi kurma

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye Ankara’daki Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 6. sınıfa devam eden öğrenciler başvurabileceklerdir.
Proje kapsamında başvuru yapan adayların tamamı kabul edilecektir.

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR İÇİN POZİTİF YAŞAM BECERİLERİ PROGRAMI

BİLSEM öğrencilerine okul dışı öğrenme ortamlarında, ailesi, akranları ve içinde yaşadığı toplum ile bütünleşmesini sağlayabilecek olumlu sosyal katılım fırsatları sunmak, bilimsel bakış açılarını güçlendirmek, kendilerine olan güvenlerini desteklemek, yeteneklerini geliştirmek ve sağlıklı, mutlu ve güvenli bir birey olmaları için destek çalışmaları yürütmektir.

Neyi Hedefliyoruz?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

YETENEKLERİN FARKINDALIĞI

Özel yetenekli öğrencileri analiz etmek noktasında kendi farkındalıklarının artırmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmak

PROFESYONEL DESTEK

Özel yetenekli öğrencilerinin kendi yetenek ve becerilerini akademisyen ve profesyonellerin desteği ile güçlendirilmesini sağlamak

OKUL DIŞI ÖĞRENME

Özel yetenekli öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamları programı uygulamak

YAŞAM BECERİSİ

Özel yetenekli öğrencilerin pozitif yaşam becerilerini güçlendirmek.

Projenin Yürütülmesinde Sorumlu Olacak Kurum ve Kuruluşlar

Özel Yetenekli Çocuklar İçin Pozitif Yaşam Becerileri Programı “BİLGE ANKARA” projesi Ankara Valiliği’nin planlamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilgili kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonu ve denetiminde, BİLSEM okul müdürlüklerinin sorumluluğunda yürütülür. Başlıca paydaşlar:

a. Gençlik ve Spor Bakanlığı
b. Üniversiteler
c. İlgili Kaymakamlıklar
d. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
e. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
f. BİLSEM Okul Müdürlükleri
g. Akademisyenler
a. Sivil Toplum Kuruluşları ve Vakıflar
b. Yerel Basın ve Yayın kuruluşları

Seçkiler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Project Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Project Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Project Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Project Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Project Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Project Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Akademik Kurul

Don’t take our word for it – here’s what our clients say:

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them.

Eleanor Fant

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them.

Brandon Guidelines

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them.

Sue Shei

Company name

Proje Grubu

Don’t take our word for it – here’s what our clients say:

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before

John Doe

Company name

Like my work? Hire me!

Latest from blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Contact us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.